Családsegítés
A Család- és Gyermekjóléti Csoport a Központ legnagyobb létszámú és szakmailag is leginkább meghatározó közössége.

Alapvető tevékenysége olyan szolgáltatások nyújtása, amelyek révén segít a családok, egyének szociális problémái, valamint a gyermekek jólétét érintő problémák megoldásában. Segíti a krízishelyzetbe került családokat és egyéneket, feladatának tekinti a krízishelyzethez vezető okok feltárását és a krízishelyzet megelőzését, azok megszüntetését, valamint az életvezetési képesség megőrzését.
Tevékenységei körében kiemelt jelentőségű a családsegítői/családgondozói munka, amely során a családsegítő figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket. Felméri a különféle szociális ellátások és gyermekjóléti szolgáltatások iránti szükségleteket, klienseit segíti abban, hogy megismerjék és kellő időben hozzájussanak e szolgáltatásokhoz, és támogatja őket (szükség esetén közvetít) a különféle intézményekkel való együttműködésben.

A csoport kiemelt feladata azon probléma típusok ellátása, melyek fókuszában a gyermekveszélyeztetés valamilyen formája áll. Az ilyen esetek feltárása érdekében jelzőrendszert működtet és a jelzésekre azonnal reagál. A gyermek veszélyeztetést családsegítő munkával kezeli, amennyiben együttműködés hiányában ez nem lehetséges, szorosan együttműködik a gyermekvédelmi csoporttal az esetellátás érdekében.

A fenti feladatellátások törvényi hátterét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásről szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a, valamint az ezekhez kapcsolódó helyi rendeletek adják.

Milyen esetekben ajánljuk ?

  Bármilyen, az egyéni v. családi szociális-egzisztenciális szférát érintő probléma esetén, pl:
- az egyén és család életvitelét ellehetetlenítő anyagi problémák,
- lakhatással, díjhátralékkal összefüggő problémák (ld. az Adósságkezelés menüpontot),
- munkanélküliség, munkakeresés (ld. Álláskeresés menüpontot),
- jogi problémák (ld. a Jogi tanácsadás menüpontot),
- lakókörnyezeti, szomszédsági problémák,
- életvezetési problémák,
- lelki, kapcsolati, családi problémák (ld. A mentálhigiénés ellátásokról menüpontot),
- iskolai, ill. beiskolázási nehézségek,
- idősek, tartós betegek gondozási problémái,
- nyugdíjas életformából adódó gondok,
- elmagányosodás,
- pszichiátriai betegséghez kapcsolódó problémák,
- bármilyen egyéb szociális jellegű probléma.

  A gyermekjóléti ellátás keretében bármilyen, a gyermeki jólétet érintő vagy a gyermek testi-lelki épségét, fejlődését veszélyeztető probléma esetén.

Milyen formában segítünk ?

-egyéni vagy családi tanácsadással, konzultációkkal,
-Önhöz v. családjához való kilátogatással,
-hosszabb távú szociális és/vagy pszichológiai segítségnyújtással,
-szükség esetén egyéb szakértők ill. segítők (jogász, pszichológus, gyermekvédelmi szakember, idősgondozó, közösségi gondozó, egyéb segítő ill. segélyszervezetek stb.) bevonásával.

Nyitvatartás:

                     Hétfő, Csütörtök: 9 - 18 óráig
                     Kedd, Szerda: 9 - 17 óráig
                     Péntek: 9 - 15 óráig

Új jelentkezők fogadása:

Újonnan jelentkező klienseinket az első találkozás során szakember (szociális munkás) segíti abban, hogy tájékozódni tudjanak a lehetséges segítésformákat illetően, és rátaláljanak a számukra leginkább megfelelő megoldásokra.

Az első jelentkezésre ajánlott időpontok:
                     Hétfő, Csütörtök: 14 – 18 óráig
                     Kedd, Szerda, Péntek: 9 - 13 óráig
                    
Elérhetőség:

                    Cím: Budapest 1126. Beethoven u. 7-9.
                    Tel., fax: 06 1-319 9301, 06 1-319 9299
                    Csop.vez: Hanisch Erzsébet