Közösségi ellátás

A Pszichiátriai Betegek Nappali és Közösségi Ellátó Intézménye - a klubszerűen működő szolgáltatások mellett - közösségi ellátást (gondozást) is biztosít a XII. kerületben lakóhellyel rendelkező, pszichiátriai problémában érintett embereknek. A közösségi gondozás egyéni szolgáltatásokat jelent, melyeket az intézmény külön (egyéni szükségletekre szabott) szerződés keretében nyújt a gondozottak számára. A szolgáltatás költségmentes.
A kapcsolat felvételi szándékot személyesen és telefonos megkeresés útján is fogadjuk.

Az ellátás célja: szolgáltatásaink klienseink életminőségének javulását célozzák, elősegítve ezzel a pozitív pszichés változásokat. A klienseinkkel való együttműködés keretében fontosnak tartjuk a kapcsolattartást mindazokkal a szereplőkkel – természetes támogatókkal illetve intézményekkel - akik/amelyek az érintettek életében szerepet játszanak.

Tartalma: a közösségi pszichiátriai ellátás a saját otthonukban élő, valamely pszichiátriai problémában érintett egyénnek a saját természetes lakókörnyezetében nyújtott, egyénre szabott segítség.

Szolgáltatásaink a közösségi gondozás keretében:
     - mindennapi életvitelben való támogatás (fizikai, szociális és egzisztenciális, munkaügyi,
       kapcsolati, életvezetési támogatás, probléma-oldás, konfliktuskezelés),
     - segítő beszélgetés,
     - tanácsadás,
     - kríziskezelés,
     - ügyintézés,
     - egyéni és családi szociális és mentális-pszichológiai gondozás,
     - az egészségi és pszichés állapot javítása, ezen belül az egészségügyi szakellátásokhoz
       való hozzájuttatás segítése,
     - készség és képességfejlesztő tréningek,
     - stresszkezelő technikák elsajátításában történő segítségnyújtás,
     - szabadidő hasznos eltöltésének szervezése,
     - önellátási képesség javítása.
Pihenőkert a klubház udvarán