Szolgáltatásaink
Pszichiátriai Betegek Nappali és Közösségi Ellátó Intézménye

Cím: 1126. Budapest, Kiss János altábornagy u. 34.
Tel., fax: 06 1-212 9650, 06 1-212 2752
Csop.vez.: Román Zsuzsa
E-mail: roman.zsuzsa@cssk12ker.hu

Nyitvatartás: hétfő, szerda, csütörtök, péntek 12:00–18:00 óráig
kedd 10:00-16:00 óráig                    

***A Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátó Intézménye (vagy másik, egyszerűbb nevén: a FÉLSZIGET KLUBHÁZ) napi 6 órás nyitvatartással kötetlenül igénybe vehető szolgáltatásokat és programokat kínál azzal a céllal, hogy pszichiátriai problémában érintett, elmagányosodott, társaságra vagy tartalmas tevékenységekre vágyó emberek számára külső kényszerektől mentes találkozóhelyet biztosítson.

Az intézmény az ellátást igénybe vevők igényeihez igazított, elsősorban öntevékenységre épülő, csoportos programok szervezését és lebonyolítását vállalja. A különböző nappali programok hatékonysága a közösség gyógyító erejében rejlik. A szabadidős programok működtetése mellett fontos célkitűzései közé tartozik a munka világába való visszailleszkedés elősegítése.
Fontosnak tartjuk, hogy klubunk működtetésében, a programok szervezésében és kialakításában a hozzánk ellátogatók is aktívan részt vegyenek.Konstruktív ötleteiknek, kívánalmaiknak megpróbálunk megfelelő teret és támogatást nyújtani.

A klubház aktuális programjai megtalálhatóak itt.A Félsziget Klubház lehetőséget biztosít a nappali tartózkodásra, pihenésre, társas kapcsolatokra, közösségi együttlétre.


Számítógépparkunk nyitvatartási időben a klubtagok rendelkezésére áll. A klubtagok számára ingyenes internethasználatot biztosítunk.


Az intézmény meleg étkeztetést nem biztosít, a teakonyhában azonban lehetőség van ételek melegítésére és elfogyasztására.


A klubban mód van személyi tisztálkodásra (zuhanyozó) és a személyes ruházat tisztítására is (mosógéphasználat).

***


A Félsziget klubház budapesti lakcímmel rendelkező érdeklődők jelentkezését várja. A rendszeres klubház-használat egy egyéni igényekre kidolgozott együttműködési megállapodás keretében történik. Ezt az igénylő írásban köti meg a Klubház valamely dolgozójával. Az írásbeli megállapodásban rögzíteni kell az együttműködés legfontosabb céljait, körülményeit, időtartamát. A szolgáltatások igénybevétele önkéntes.

A XII. kerületi lakhellyel rendelkező klubtagok részére a közösségi ellátás keretében különféle "személyre szabott" szolgáltatásokat is biztosítunk, um. pszichés, mentális és szociális támogatást, segítésnyújtást az ügyintézésekben, hosszabb távú szociális gondozást stb. Ezek a támogató kapcsolatok személyesek: minden gondozottal kapcsolatban áll egy szociális munkás, akihez különféle problémáival fordulhat.

A közösségi ellátásról részletesebben itt olvashat.A szolgáltatások igénybevételének feltételei

1. Telefonhasználat:

14:00 és 14:30 óra között, regisztrált klubtagok részére. A folyamatos telefonálás ideje – tekintettel a többi telefonra váró klubtagra - legfeljebb 5 perc. Ezen időn kívül – rendkívüli esetben, krízishelyzet esetén – az ügyeletes szociális munkással megbeszélve lehet telefonhívásokat lebonyolítani.

2. Számítógép-használat:

Nyitvatartási időben, a klubtagok részére biztosított számítógépeken. Folyamatos használati idő legfeljebb fél óra (a többi számítógépre váró klubtagra való tekintettel); ezután lehetőséget kell biztosítani másoknak is a gépek használatára. A Klubház tulajdonában lévő számítógépekre programokat telepíteni tilos.

3. Mosógéphasználat:

Teljes nyitvatartási időben. Az utolsó programot legkésőbb 16:00 órakor lehet elindítani. Kérésre mosóport biztosítunk. A mosógép kezelését a Klubház dolgozója végezheti.
Rendezvények alatt mosógéphasználatot nem tudunk biztosítani.

4. Zuhanyzás:

Teljes nyitvatartási időben.
A fürdési szándékot az ügyeletesnek kell jelezni.
Törölközőt és szappant kérésre biztosítunk.

5. A társas együttélés szabályai:
A másokat zavaró, sértő, félelmet keltő magatartástól a Klubházban tartózkodni kell. Ami tilos: mindennemű agresszivitás (szóbeli, tettleges), a Klubházon belül alkohol (vagy bármilyen a viselkedést befolyásoló szer) fogyasztása illetve itt alkoholos állapotban való megjelenés, vagy ápolatlan megjelenés.

6. Klubházgyűlés:
Aki a házirendet megsérti annak a Klubházat azonnal el kell hagynia, és a Klubház használatát csak abban az esetben folytathatja, ha a soron következő klubházgyűlésen megjelenik, ahol a konfliktus napirendre kerül, és a gyűlés közösen hoz döntést az intézmény további használatáról, esetlegesen a hosszabb, rövidebb vagy végleges kitiltásról. A Klubház életét befolyásoló kérdések is itt kerülnek napirendre, a Klubház szabályai itt változtathatók meg, új szabályok itt kezdeményezhetők. Értelemszerűen a szabályrend befolyásolására csak a klubházgyűlésen részt vevő klubtagoknak van lehetősége. Az esetleges változások a faliújságon kifüggesztésre kerülnek és ezt követően mindenkire vonatkoznak.Ha a nyitvatartási időben bármilyen kérése, kérdése lenne, forduljon bátran a klub ügyeleteséhez!