Kapcsolattartási ügyelet
A kapcsolattartási ügyelet célja, hogy a gyermek és különélő szülője közötti kapcsolattartás zavartalan, a gyermek mindenekfelett álló érdekét szolgáló, látogatás formájában történő megvalósulásához semleges helyszínt biztosítson.

Akkor lehet erre szükség, ha a szülői kapcsolattartás "természetes" módja a gyermek érdekeit tekintve biztonságos módon nem megvalósítható, vagy annak rendjében (időpontjában, helyszínében stb.) az elvált szülők oly mértékben nem tudnak megegyezni, hogy az ellehetetleníti gyermek távolélő szülőjével való kapcsolattartását.

Ekkor a bíróság vagy a gyámhatóság – a kapcsolattartás megvalósulása érdekében - határozatban jelölhet ki olyan semleges helyszínt, ahol a kapcsolattartás megtörténhet, és ahol szakemberek felügyelik és segítik annak lebonyolítását ("felügyelt kapcsolattartás"). A kapcsolattartási ügyelet igénybe vétele tehát gyámhivatali vagy bírósági határozat alapján történik.

Intézményünk a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ épületében kialakított, játékokkal is berendezett szobában biztosítja a kapcsolattartásra alkalmas semleges helyszínt.

A kapcsolattartási ügyelet rendjét – éppenséggel annak zavartalan működése érdekében – a törvényeknek megfelelő, részletesen kidolgozott szabályzat biztosítja. Erről valamennyi felnőtt résztvevő írásbeli tájékoztatást kap, melynek tudomásulvételét és elfogadását aláírásukkal igazolják.

A felügyelt kapcsolattartás rendje

Felügyelt kapcsolattartás (1997/149. Kormányrendelet 27.§ 4b. bekezdése alapján) megvalósulhat szakember jelenléte nélkül, amennyiben a gyámhatóság döntése ezt a lehetőséget nem zárta ki.
Ebben az esetben a kapcsolattartás időtartama alatt a kapcsolattartásra jogosult szülő az erre kijelölt, játékokkal felszerelt helyiségben egyedül tartózkodik gyermekével, tehát a kapcsolattartás időtartama alatt e szobában a felügyelet nem biztosított. Természetesen az ügyeletet biztosító munkatársaink a helyszínen tartózkodnak, probléma felmerülése esetén hozzájuk lehet fordulni.

A szolgáltatásról szóló részletes írásbeli tájékoztató és a részletes igénybebételi rend letölthetők itt:
Tájékoztató
Igénybevételi rend


Amennyiben a bírói vagy gyámhatósági határozat kizárta annak lehetőségét, hogy a kapcsolattartó személy a gyermekkel szakember jelenléte nélkül találkozzon, a kapcsolattartás időtartama alatt a kapcsolattartásra jogosult szülő az erre kijelölt, játékokkal felszerelt, és kamerával megfigyelt helyiségben szintén egyedül tartózkodik gyermekével.
Különbség, hogy a szakember jelenlétében és felügyeletével előírt kapcsolattartás időtartama alatt a szomszéd helyiségben az intézmény ügyeletes munkatársa zárt láncú hálózaton, monitoron figyeli a kapcsolattartást, szükség esetén segít vagy beavatkozik annak folyamatába. Végső esetben – a gyermeket veszélyeztető cselekmény gyanúja esetén - a kapcsolattartást leállítja, a kapcsolattartásban résztvevőket távozásra szólítja fel.Különbség az is, hogy a felügyelt kapcsolattartásról video felvétel készül.

A szolgáltatásról szóló írásbeli tájékoztató és igénybevételi rend, továbbá a felvétel rögzítéséről, annak további kezeléséről szóló írásbeli Nyilatkozat tudomásulvételét a kapcsolattartásra jogosult szülő aláírásával igazolja. Utóbbi dokumentumok letölthetőek itt:
Tájékoztató
Igénybevételi rend
Nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséről


* * *


Mivel a szülővel való találkozásnak a kapcsolattartási ügyelet keretében történő megvalósulása kényszer-szülte és természetéből adódóan mesterséges, szakmai szempontból fontos, hogy átmeneti időszakra szóló megoldás legyen. Ezért a kapcsolattartási ügyeletet egy adott család maximum 6 hónap időtartamig veheti igénybe. A cél mindenképpen az – és ez elsőrendűen a gyermek, de minden résztvevőnek érdeke – hogy a szülői kapcsolattartás körülményei rendeződjenek.

Ezért a kapcsolattartás egész folyamatát szociális munkások, esetmenedzserek segítik. Szükség vagy igény esetén (kerületi lakosok részére) klienseink rendelkezésére áll a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ teljes szolgáltatási spektruma, beleértve annak mentálhigiénés szolgáltatásait (egyéni vagy családi konzultációk, válási- kapcsolattartási közvetítés).