Gyermekvédelmi szociális munka

Együttműködés a családokkal

Ha a gyermekek veszélyeztetettségét a Család- és Gyermekjóléti Csoport munkatársai segítségével nem sikerült megszűntetni, a Gyermekvédelmi Csoport a Budapest Főváros Kormányhivatala XII. ker. Hivatala Gyámügyi Osztály által hozott védelembe vételi határozat alapján, előírt kötelezettségek mellett dolgozik tovább a családdal. A szociális munkás (esetmenedzser) segít tisztázni azokat a kérdéseket, amelyek a családi élet során felmerülnek, és a gyerekek számára nehézséget okoznak.
A segítő beszélgetések gyakran a család otthonában zajlanak, ahol a családtagok oldottabb légkörben, szabadabban fejezhetik ki magukat, így kreatívabb, a családhoz jobban illeszkedő megoldások születnek.
További segítséget jelent, ha a szakember az intézményekbe is elkíséri a családot: támogatja a családtagokat ügyeik intézésében, képviseli érdekeiket, illetve segíti a kommunikációt a család és az intézmény között.
Előfordul, hogy egy család ügyében több segítő szakember működik együtt, ilyenkor Esetkonferenciát tartunk, ahol a családtagok is szóhoz jutnak, kifejthetik véleményüket, elképzelésüket, reményeiket és félelmeiket a család helyzetét, jövőjét illetően, és egyesíthetik erőiket a megoldás érdekében.
Ha a gyerekek biztonsága másként nem garantálható, a Budapest Főváros Kormányhivatala XII. ker. Hivatala Gyámügyi Osztály által hozott nevelésbe vételi határozat alapján, átmeneti időre nevelőszülőhöz, 12 éves kor felett Gyermekotthonba, vagy kisebb közösséget alkotó Lakásotthonba kerülnek. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Gyermekvédelmi Csoportja ettől kezdve azon dolgozik, hogy a gyerekek minél hamarabb visszakerüljenek a családba, illetve szüleikkel, testvéreikkel, nagyszüleikkel addig is szoros kapcsolatban maradhassanak.