Szolgáltatások

Készenléti ügyelet
A nyitvatartási időn túl felmerülő, gyermeket érintő krízishelyzetben hívható telefonszám.Jogi tanácsadás
Gyermekvédelemben jártas jogász biztosít tanácsadást a Gyermekjóléti Központban, heti rendszerességgel, amelyet a családgondozásban részt vevő családok vehetnek igénybe.Adósságkezelési tanácsadás
Az adósságkezelési szolgáltatás célja, hogy segítséget nyújtson a felhalmozott díjhátralékkal küszködő kerületi lakosoknak a hátralék rendezésében és az újabb eladósodás megakadályozásában. A szolgáltatás nem bármilyen eredetű adósságra vonatkozik, csak a
- lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozásokra,
- az elmaradt közös költségre,
- önkormányztai bérlakás lakbérhátralékára.

Meghatározott (törvényes, ill. helyi rendeletben rögzített) feltételek fennállása esetén a rászoruló vissza nem térítendő adósságcsökkentési támogatásban részesíthető. A támogatásra az önkormányzat részéről akkor kerülhet sor, ha biztosított a hátralékok halmozódásának megállítása, ill. a további hátralékok keletkezésének megelőzése. Ezt szolgálja egy adósságkezelési terv felállítása, amelynek kidolgozásában adósságkezelő munkatársunk segíti a kérelmezőt.
Az adósságok szanálása és az adósságcsapdából való kikerülés általában hosszabb távú folyamat, ennek megfelelően rendszeres együttműködést igényel, melyben szociális munkás is segíti a kérelmezőket. A program részét képezi az egyéni és/vagy családi konzultáció, életviteli támogatás, családlátogatás.Egyéni, pár- és családterápia, válási tanácsadás, mediáció
Ha szeretné jobban érteni önmagát, családtagjait, gyermekeit, ha szeretnék kapcsolatukat gazdagabbá, tartalmasabbá, őszintébbé tenni, kérje pszichoterapeuta segítségét!
A pszichoterápia több beszélgetésből álló folyamat. Az egyéni terápia intim, négyszemközti beszélgetéssorozat, heti egy órában. Párterápián a párja/házastársa, a családterápián lehetőleg minden családtag részt vesz; kéthetente másfél órában történnek, általában két családterapeuta vezetésével.
Az intézményünkben működő Mentálhigiénés csoport válófélben lévő vagy már elvált családok segítését is vállalja. A válási tanácsadás segít a válást kísérő lelki, kapcsolati, kapcsolattartási és egyéb problémák kezelésében; a válási közvetítés (mediáció) célja egy peren kívüli közös megegyezés kidolgozása. (A fentiek közül a mediáció térítésköteles szolgáltatás!)

A mentálhigiénés szolgáltatásokról részletesebben tájékozódhat a Mentálhygiénés csoport menüpontjai alatt.