A mentálhigiénés munkáról bővebben

Mi a mentálhigiéné?

A mentálhigiéné: lelki jóllét, lelki egészség. A társadalomban, szűkebb családjában élő ember jólléte aligha képzelhető el kapcsolatainak és pszichés közérzetének valamilyen eléggé kielégítő harmóniája nélkül.
Ezért olyan szolgáltatásokat igyekszünk nyújtani, melyek a családokat terhelő szociális-egzisztenciális problémákon túl tekintetbe veszik a belső, egyéni, kapcsolati és családi gondokat, és segíteni tudnak a kapcsolati és pszichés jólétet érintő problémákon is. Meggyőződésünk szerint bármiféle segítségnyújtás csak mindezek figyelembevételével, megértő támogatásával lehetséges.

Változások a pszichológiai jellegű segítségnyújtás szemléletében

A pszichológiai segítségnyújtás szemléletmódja és módszertana az elmúlt évszázad során hatalmas változásokon ment keresztül. A korábbi egyén-központú és orvosi modellhez hasonuló "terápiás" attitüdhöz képest sokkal inkább előtérbe került a kapcsolataiban élő ember problémavilága, és a segítő szakember egyenrangú partneri jelenlétének szükségessége. Így a mentálhigiénés szakember ma már nem annyira lélekorvosi szemléletben végzi munkáját, sokkal inkább résztvesz partnerként egy adott egyéni, kapcsolati, házassági, családi stb. probléma történetének megértésében, a megoldás lehetséges módjainak kimunkálásában. A probléma-oldó beszélgetésekre egyéb személyek - párkapcsolati partner, házastárs, gyerek, nagyszülő, egyéb fontos szereplők - is meghívhatók. Hiszen, még ha eltérőek is álláspontjaik, azért (az új szemléletmód találó megfogalmazásában) ők a saját életük legjobb "szakértői", és csak az ő szempontjaikra, javaslataikra és együttműködésükre alapulhatnak a jó és működőképes megoldások.

A rendszerszemléletű, családdinamikailag orientált munkamódszer

Ezeken a megfontolásokon alapul az a rendszerszemléletű, családdinamikailag orientált munkamódszer, mely a pszichés, szociális és egzisztenciális problémákat is az ember felől (és főként a kapcsolataiban, családjában élő ember felől) közelíti meg. Ez a szemlélet az egyének és családok önálló probléma megoldási készségeit helyezi előtérbe, ezeket támogatja. Így olyan forrásokat von be a családsegítő és gyermekjóléti munkába, melyek elsősorban nem külső támogatásokból származnak, hanem az érintettek (egyének, családok) saját működéséből nyerik a változáshoz szükséges energiát.

A Mentálhigiénés csoport munkája

A Mentálhigiénés csoport munkatársai (pszichológusok, pszichiáter) a fenti szemléletmódban végzik munkájukat. Ez a munka két irányú: egyrészt konzulensként segítik a a családsegítő és gyermekjóléti munkatársak szociális munkásainak a családokkal végzett munkáját, másrészt azon esetekben, ahol erre igény van, egyéni, párkapcsolati, családi tanácsadást, terápiát végeznek. Ezek az ellátási formák, hasonlóan az intézmény egyéb szolgáltatásaihoz, a kerületi lakosok számára önkéntesen és ingyenesen igénybevehetőek.


A pszichoterápia és a családterápia egyes kérdéseiről bővebb olvasnivaló található itt: Olvasmányok